Braterstwo‎ > ‎Tematy formacji‎ > ‎

Wierzę w Ducha Świętego

Przypomnijmy sobie jakie były nasze postanowienia z ostatniego naszego spotkania? 
Czy udało się nam je wypełnić? 
Czy pogłębiliśmy nasza wiarę? 
Czy udało się nam komuś pomóc w jego rozwoju wiary? 

I Widzieć 
Rozmowa na temat: 
Co wiemy o Duchu Świętym? 

Pytania szczegółowe: 
 • Jaka jest powszechna wiedza o Duchu Świętym? 
 • Jak ludzie traktują Ducha Świętego? 
 • W jakich modlitwach jest wspominany Duch Święty? 
 • Czy modlimy się bezpośrednio do Ducha Świętego? 
 • Jakie znamy symbole, obrazy, nazwy Ducha Świętego? 
 • Jak poznać, gdzie dowiedzieć się więcej o Duchu Świętym? 

W rozmowie warto przypomnieć sobie podstawowe prawdy wiary (z ‘Wierzę w jednego Boga’): 
 • Duch Święty jest Trzecią Osobą Boską; 
 • To prawdziwy Bóg; 
 • Jest równy Ojcu i Synowi (wyrażamy to w znaku krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego);
 • Jest osobą - można do Niego mówić, 
 • On do nas przemawia...; 
 • Jest Miłością między Ojcem i Synem, pochodzi od Ojca i Syna; 
 • Jest Panem i Ożywicielem; 
 • Przebywa i działa w nas; 
 • Mówi przez proroków, w Piśmie św., w nauce Kościoła, w naszym sumieniu; 
 • Przychodzi nam z pomocą, jest naszym Pocieszycielem. 

II Osądzić 
Przeczytajmy 
J 14,15-18 

Wyjaśnijmy sobie niejasności 
Zwrócić uwagę na: 
...aby z wami był na zawsze” (w.16) 
 • Bóg Ojciec, Stwórca jest w niebie;
 • Syn Boży stał się człowiekiem, przyszedł do nas jako nasz brat, zmartwychwstał i wstąpił do nieba (wrócił do Ojca); 
 • Duch Święty mieszka w naszym wnętrzu, jest z nami! 
 „...wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie” (w.17) 
Ducha Świętego nie tyle poznaje się intelektualnie (rozumem), co z Nim się żyje i współpracuje! Znamy Ducha Świętego, bo w nas przebywa. Ducha Świętego nie daje się opisać, określić słowami, lecz On działa w nas. Warto zapytać się siebie na ile żyjemy Duchem Świętym, Duchem Bożym, a na ile duchem tego świata czy swoim własnym – tzn. na ile patrzymy na świat i na siebie z perspektywy doczesności, siebie samych, innych, a na ile zastanawiamy się jak na to wszystko patrzy Bóg .

III Działać 
Niech każdy podejmie jedno postanowienie, np.: 
 • Postanowić sobie konkretną modlitwę do Duch Świętego (np. codzienne westchnienie: „Przyjdź Duchu Święty, oświeć nasze umysły, rozgrzej serca, umocnij wolę”.
 • Dowiedzieć się jak najwięcej o Duchu Świętym np. przez lekturę Pisma św., katechizmu, książek poświęconych tej tematyce; przez lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego, encykliki Ojca Świętego ‚Dominum et Vivificantem’ (trudniejsze).
 • Starać się żyć Duchem Świętym poprzez częste uczestnictwo w sakramentach świętych (częstą komunię św., spowiedź), częsty rachunek sumienia, wejście w Boży świat prze rozmyślanie - refleksje
 • Porozmawiam z kimś o tym czym różni się życie duchem Bożym, a duchem tego świata. 
Spotkanie 6. Wierzę w Ducha Świętego
„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.” 
 (J 14,15-18)