Braterstwo‎ > ‎Tematy formacji‎ > ‎

1. Cel naszego życia

Przypomnijmy sobie tematy naszych spotkań formacyjnych z zeszłego roku. 
 • Jak minęły wakacje ? 
 • Czy był to czas rozwoju naszego ducha ? 
 • Czy w tym okresie potrafiliśmy nawiązać nowe przyjaźnie ? 
 • Czy potrafiliśmy być prawdziwie braterscy, tak jak uczy Ewangelia, tak jak naszym bratem jest Chrystus ?
 • Czy doświadczyliśmy sami braterstwa od innych, a może byliśmy świadkami prawdziwej przyjaźni innych ?
Podzielmy się naszymi doświadczeniami. 

I Widzieć 
Spotkaliśmy na pewno osoby, które nie miały motywacji do życia. Być może także sami zastanawialiśmy się niekiedy po co żyjemy. 

Wiara mówi nam, że to Pan Bóg nas stworzył. Żyjemy, bo On nas kocha i On chce, abyśmy żyli. Gdyby On nie chciał, nie byłoby nas w ogóle na świecie lub już nie żylibyśmy tutaj. 

Porozmawiajmy krótko jakie jest cel i sens naszego życia ? 
Jak odpowiedzielibyśmy osobie, która pyta nas o cel życia (szczególnie gdy cierpi lub niedomaga) ? 

II Osądzić 
Posłuchajmy co Pan Bóg mówi o celu naszego życia. Przeczytajmy wspólnie słowa św. Pawła do Efezjan. Dotyczą one szczególnie tych co zostali powołani do wiary, do bycia chrześcijanami A przecież każdy z nas został ochrzczony czyli powołany przez Boga. 

Ef 1,3-19; 2,4-10 
(jeżeli jest więcej czasu można przeczytać więcej Ef 1,1 - 2,22) 

Wyjaśnijmy sobie niejasności i wątpliwości. 
Zwróćmy uwagę na to po co Bóg nas stworzył i do czego przeznaczył: 
 • wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem (w.4) 
 • przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów (w. 5) 
 • byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu (w.12) 
 • stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili (rozdz. 2 w. 10) 
To powołanie jest wynikiem Bożej miłości i dokonało się przez Jezusa Chrystusa i przez głoszenie Ewangelii. 
Wyjaśnijmy sobie o co chodzi w tym tekście. 
Uświadommy sobie do jak wielkich rzeczy Bóg nas przeznaczył. 

III Działać 
Odpowiedzią na Boże wezwanie jest dziękczynienie, a także troska by mieć „ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Boga samego”, i by znać do jakich dobrych uczynków jestem wezwany 

Niech każdy zrobi sobie jedno postanowienie, które będzie chciał zrealizować do następnego spotkania. np.:
 • podzielę się z kimś radosną nowiną, że Pan Bóg chce mnie dla siebie; 
 • codziennie (co drugi dzien., co tydzień) zapytam się na modlitwie jakie dobre czyny są przygotowane , abym je pełnił; 
 • codziennie podziękuję Bogu za moje życie i moje powołanie w Chrystusie; 
 • będę czytał codziennie Pismo św. by poznać Boga samego; itp. 

Spotkanie 1. Cel naszego życia
„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich . w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew . odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu . my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.

W Nim także i wy usłyszawszy głoszenie prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim także . uwierzywszy . zostaliście opatrzeni pieczęcią . obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa na odkupienie, to jest nabycie wyłącznej własności przez Boga, ku chwale Jego majestatu. 

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących . na podstawie działania Jego potęgi i siły. (…) 

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni! Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich . w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili."
(Ef 1,3- 19; 2, 4-10)