Braterstwo‎ > ‎Tematy formacji‎ > ‎

4. Jak głosić Ewangelię ? (1)

Ostatnio mówiliśmy o konieczności głoszenia Ewangelii.
Czy udało mi się być aktywnym w tej dziedzinie ?
Czy wypełniłem postanowienia z poprzedniego spotkania ?
Jakie były trudmości ?
Z czym największe ?
 
I Widzieć
Każdy z nas jest chrześcijaninem, katolikiem. Już wcześniej poznał Jezusa i Ewangelię, Zapewne w jakimś momencie życia jeszcze bardziej związał się z Bogiem, począł więcej szukać, modlić się.
 
Zastanówmy się co nas pociągło do Jezusa. Co dziś najbardziej mobilizuje nas do wiary, by być bliżej Boga? Opowiedzmy sobie o tym.
 
Zapewne wśród wielu rzeczy, tym co nam ukazało Chrystusa i zachęciło lub umocniło w wierze to byli inni ludzie. Powiedzmy kto to był i w jaki sposób (przez co) najbardziej pomogli nam wierzyć.
 
Jeżeli nas coś pociąga do Jezusa to pewnie także i innych. Mamy tutaj odpowiedź na pytanie w jaki sposób ewangelizować.
 
II Osądzić
Przeczytajmy uważnie słów Pana Jezusa do tłumów podczas kazania na górze
Mt 5,13-17
 
Wyjaśnijmy sobie niejasności i wątpliwości. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus mówi to do wszystkich ludzi. Chyba sami zdajemy sobie sprawę jak ważny jest przykład postępowania. Nie na darmo ktoś powiedział ‘Słowa pouczają, ale przykłady pociągają.’ Podstawowym zadaniem naszym jest nie tyle mówić o Panu Jezusie, lecz swoim życiem, postawą i uczynkami pokazywać, że warto jest uwierzyć Jezusowi. Tak też św. Paweł poleca działać Tymoteuszowi: „Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości.” (1 Tm 4,12)
 
Jeżeli jest czas można porozmawiać krótko czym się różni dawanie świadectwa, od działania na pokaz (czyli wywyższania siebie).
 
III Działać
Niech nasze postanowienia dotyczą dawania świadectwa. Zróbmy bardzo konkretne postanowienie, np.:
  • zastanowię się, jakie ja daje świadectwo, zrobię solidny rachunek sumienia z tego: co w moim życiu może być okazją do zgorszenia dla innych, co przeszkadza innym, oddala od Boga, a co umacnia innych;
  • porozmawiam z kimś mi bliskim (przyjacielem) na temat tego jak mnie widzi on czy też inni - jakie daję świadectwo;
  • zaplanuję i zrobię coś dobrego, aby dać dobry przykład.
  • podziękuję ludziom, którzy mnie mobilizują do dobrego przez swój dobry przykład, podziękuje także za nich Panu Bogu.
 
Spotkanie 4. Jak głosić Ewangelię? (1)
„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie."
 (Mt 5,13-16)
 
Korzec w starożytności był to rodzaj małego mebla na trzech lub czterech nogach. Chodziłoby więc tutaj po prostu o schowanie lampy pod ten mebel, a nie o jej wygaszenie. W Ewangelii wg św. Łukasza jest mowa o schowaniu lampy pod łóżko (Łk 11,33).
 
”Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.”
(1 Tm 4,12-16)
Comments