Aktualności‎ > ‎

Spotkanie z przedstawicielami Braterstwa z Europy

Kraków – Łagiewniki 
Spotkanie z Ekipą Europejską Braterstwa 
29.07.2012 r. 

W Łagiewnikach Europa się spotkała
I o sprawach niepełnosprawnych rozmawiała 
Aby lepiej było i dobrze nam się żyło 
                                          (Janina Nawara) 

W dniach od 26 lipca do 1 sierpnia 2012 roku przebywali w Polsce w Krzeszowicach k/Krakowa, przedstawiciele Międzykontynentalnego Chrześcijańskiego Braterstwa Osób Chorych i Niepełnosprawnych z 10 krajów Europy. 
29 lipca delegaci z Europy i członkowie Braterstwa działający w Diecezji Krakowskiej spotkali się wspólnie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach na Mszy Św. koncelebrowanej przez ks. dr Franciszka Ślusarczyka. My jako grupa wielicka Braterstwa byliśmy obecni na Mszy Św. Potem spotkaliśmy się razem w Domu Duszpasterskim w Łagiewnikach na obiedzie i spotkaniu z przedstawicielami Braterstwa z Europy. Byliśmy razem z nimi na Rynku Krakowskim na wspólnej kawie. Niewiele czasu mieli goście do zwiedzania, przeszli ulicą Grodzką, byli w Kościele Mariacki i w Sukiennicach. Towarzyszyliśmy im przez cały czas. Poznaliśmy kapelana i odpowiedzialną (niepełnosprawna z Hiszpanii) Międzykontynentalnego Braterstwa, także kapelana i odpowiedzialną (osoba z Węgier) za Europę. Polskę reprezentowali: odpowiedzialna za Braterstwo w Polsce Stanisława Grochal i kapelan diecezjalny ks. Tomasz Grzesiak. 

Nawiązaliśmy kontakty z Braterstwem na Węgrzech. Miłym zaskoczeniem był Węgier mówiący pięknie po Polsku. Czas pokaże czy uda nam się kontynuować te znajomości i czy skorzystamy z zaproszenia do Budapesztu. Ksiądz Albert i odpowiedzialna Doloris, odpowiedzialnych za Międzykontynentalne Braterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych, zapraszają nas do Hiszpanii. 

Wieczorem bardzo serdecznie pożegnaliśmy Ich i odjechali do Krzeszowic na dalsze obrady i prezentacje działalności Braterstwa danego kraju z Europy. 

Pięknie opisała swoje przeżycia z tego spotkania Elżbieta Łapa:    
Koniec lipca przyniósł ze sobą, niesamowity bagaż owocnych doznań oraz wrażeń. Zrealizowane spotkanie z przedstawicielami Braterstwa z dziesięciu krajów Europy, wniosło ogrom radości a także ubogaciło Nasze serca. Braterska miłość, przejawiająca się radosnym uśmiechem na twarzy podczas Mszy Świętej, mającej miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie celebrowanej przez ks. dr Franciszka Ślusarczyka, oraz spożywanym wspólnie posiłku, dopełniło się podczas pożegnania prawdziwym uściskiem dłoni. Członkowie Braterstwa ubogaceni wiarą w Jezusa Chrystusa, pomimo doznanej niepełnosprawności, trudności z nią związanych, borykania się z barierami życia codziennego – swoją postawą obrazowali jak ważne jest docenienie każdej chwili, cieszenie się tą chwilą z drugim człowiekiem a co w tym wszystkim najważniejsze, dostrzeżenie w drugim człowieku Chrystusa i umocnienie swojej wiary.
Comments