TWK 1% podatku

ARKA od samego początku współpracuje z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie. Jesteśmy członkami TWK. Bierzemy udział w imprezach organizowanych przez Krakowski Oddział TWK. W 2011 roku TWK Oddział Kraków świętował 50 lat istnienia. 

W TWK Oddział Kraków mamy subkonto, na które mogą wpłacać datki pozyskani sponsorzy. 

Staramy się wśród znajomych o pozyskanie 1% od podatku na rzecz TWK z dopiskiem ARKA. 
Obecnie wystarczy to zrobić na PIT-cie, wpisując w odpowiednich rubrykach:
  • poz. 105 - KRS organizacji TWK: 0000054033
  • poz. 106 - kwota 1%
  • poz. 107 - koniecznie wskazując cel szczegółowy: "ARKA” 
  • poz. 108 - wyrażam zgodę, bo potem łatwiej sprawdzić czy wpłata jest na subkoncie Arki (pozostawiamy do indywidualnej decyzji
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5
KRS: 0000054033 
Numer konta (PKO BP S.A I O/Kraków): 34 1020 2892 0000 5702 0015 6737
Cel szczegółowy: „ARKA”